‚‚ Zdravlje nije sve ,
ali bez zdravlja sve je ništa ''

A. Šopenhauer

Hiperbarične komore za zdravlje

Kiseonik je ključ života, jer ako nema kiseonika, nema ni oksidacije u ćelijama. Ukoliko postoji manjak kiseonika u tkivima, dolazi do smanjene apsorpcije hranjivih materija, minerala i vitamina, što uzrokuje razna oboljenja, infekcije i opšte slabosti organizma.

 

Efekat tretmana u hiperbaričnim komorama je povećanje nivoa kiseonika u ćelijama i pozitivan uticaj na celokupno zdravlje organizma.

Tretmani u hiperbaričnim komorama pomažu kod:

Podsticanja 

plodnosti

Tretmani u hiperbaričnim komorama mogu poboljšati protok krvi unutar jajnika, a pomažu i u uravnoteženju pH sperme čime se poboljšava njen kvalitet.

Jačanja imuniteta,  snage i izdržljivosti

Boravak u hiperbaričnim komorama poboljšava sposobnost belih krvnih zrnaca da pronađu i unište napadače. Takođe, povećava koncentraciju kiseonika u tkivima što im pomaže da se odupru infekcji.