” Zdravlje nije sve,
ali bez zdravlja sve je ništa “

A. Šopenhauer

Hiperbarične komore za zdravlje

Kiseonik je ključ života, jer ako nema kiseonika u tkivima, nema ni oksidacije u ćelijama. Ukoliko postoji manjak kiseonika u tkivima, dolazi do smanjenja apsorpcije hranjivih materija, minerala i vitamina, što uzrokuje razna obolenja, infekcije i opšte slabosti ogranizma.

Efekat tretmana  u hiperbaričnim komoram je povećanje nivoa kiseonika u ćelijama i pozitivan uticaj na celokupno zdravlje organizma.

Tretmani u hiperbaričnim komorama pomažu kod:

Dijabetesa

Od momenta konstatovanja šećerne bolesti, primena hiperbarične oksigenacije može da spreči propadanje malih krvnih sudova i time propadanje organa i definitivno oštećenje tkiva.

Opekotina i zarastanja rana

Istraživanje je pokazalo da tretmani u hiperbaričnim komorama znatno povećavaju broj i veličinu krvnih sudova u oštećenim tkivima i ranama (angiogeneza). Ovo povećanje omogućava ubrzanje procesa lečenja, zarastanja rana i oporavka usled povreda.

Ateroskleroza

Glavni problem kod ovog oboljenja jeste slabije snabdevanje organa kiseonikom usled lošije prohodnosti krvnih sudova. Pozitivni efekti hiperbaričnih tretmana se ogledaju u svaranju novih krvnih sudova (angiogeneza), što u značajnoj meri pomaže kod arteroskleroze.

Moždanog i srčanog udara

Povećana količina čistog kiseonika može smanjiti oticanje mozga, zaštititi njegove ćelije i smanjiti stepen nepovratnog oštećenja mozga. Tretmani u čistim kiseonikom imaju efekat bržeg oslobađanja od bola nakon srčanog udara, kao i smanjenje rizika od neželjenih efekata nakon pretrpljenog srčanog udara.

Parkinsonove bolesti

Tretmani u hiperbaričnim komorama mogu stabilizovati delove neurona i tako smanjiti napredovanje njihove degeneracije, vidljive kod Parkinsonove bolesti. Tretmani čistim kiseonikom mogu pomoći obolelima da se bolje osećaju i smanje drhtavicu.

Podsticanja plodnosti

Tretmani u hiperbaričnim komorama mogu poboljšati protok krvi unutar jajnika, a pomažu i u uravnoteženju pH sperme čime se poboljšava njen kvalitet.

Jačanja imuniteta, snage i izdržljivosti

Boravak u hiperbaričnim komorama poboljšava sposobnost belih krvnih zrnaca da pronađu i unište napadače. Takođe, povećava koncentraciju kiseonika u tkivima što im pomaže da se odupru infekciji.